I SCAUT projektet designer vi prototyper af en mobil sundhedsapp til pacemakerpatienter. Vi udvikler også avancerede algoritmer, der kan forudse forværring ved hjælp af machine learning.

Nu leder vi efter 2-4 dygtige praktikanter, der kan indgå i vores R&D team (www.scaut.dk/team). Vi har haft rigtig gode praktikforløb indtil videre, som har resulteret i studiejob og spændende specialer forbundet til projektet.

UX arbejdet handler om, at lave feltarbejde og kommunikere med patienter og klinikere samt designe features, der støtter de forskellige behov.

Dataanalyse arbejdet handler om at identificere, indsamle og forberede fx klinisk data og patient-genereret data (fra appen) til analyse med machine learning.

Afhængig af din baggrund og interesse kan du komme til at arbejde med flg.

UX designer

  • Interaktionsdesign (sketching, mock-ups, prototyping)
  • Kommunikation med patienter over telefon
  • Feltarbejde, interviews og usability test
  • Videoproduktion og -redigering

Sundhedsinformatiker

  • Dataindsamling fra kliniske databaser
  • Samarbejde med UX’ere om patient-genereret data i app’en
  • Telefoninterviews med patienter
  • Ad hoc opgaver, fx i forbindelse med workshops

Vi forestiller os, at du/I er bachelorstuderende på sidste år eller kandidatstuderende på et interdisciplinært studie, f.eks. Sundhed og Informatik, Folkesundhedsvidenskab eller Kommunikation og IT fra KU, Teknoantropologi fra Aalborg Universitet eller fx fra DDK på ITU, Digital Media Engineering på DTU eller lign. Hvis du har en sundhedsfaglig baggrund er det et plus. Søg gerne to sammen.

Send os en kort ansøgning

Skriv til os på contact@scaut.dk, og fortæl ultra kort om din motivation for et praktikforløb og hvad du gerne vil have ud af det + hvorfor du kan hjælpe os. Så kan vi tage en snak om mulighederne.

Vi glæder os til at høre fra dig.