Hvad laver projektet?

Målet med projektet er, at udvikle en smartphone app til patienter med en ICD. Med app'en vil du som patient kunne reagere hurtigt og nemt på symptomer og modtage mere personaliserede svar på dine aflæsninger med hjemmemonitorerings-boksen. 

Vi arbejder på at gøre det lettere at samarbejde med klinikere over afstand og dermed undgå forværring af patienters tilstand. Sigtet er, at dette fører til forbedret behandling og forbedret livskvalitet blandt patienter.

Projektet har været i medierne, se her

 
Scaut ipad

Sådan arbejder vi

På Pacemaker og ICD-ambulatoriet er vi bioanalytikere, sygeplejersker og læger. Fra Købehavns Universitet er vi it-forskere, fra Rehfeld er vi softwareudviklere mens ingeniører og forretningsudviklere deltager fra Medtronic. For at sikre det bedste resultat, involverer vi patienter og pårørende aktivt i design og afprøvning af tidlige versioner af app'en.

Vores mål er at skabe en app, der gavner patienter ligeså meget som det støtter klinikerne. Ved at arbejde med prototyper tidligt i designprocessen kan vi løbende afprøve forskellige scenarier, inden vi beslutter os endeligt.

 

Du kan hjælpe os. Fortæl om dine behov og idéer til løsninger

SCAUT-projektet er delt op i en række studier. I det første studie fokuseres på, at opnå en solid forståelse af hvordan patienter og klinikere kan samarbejde om at opdage og håndtere forværring af patientens tilstand. Vi vil i første omgang interviewe patienter med en Medtronic ICD i eget hjem samt observere klinikere på Hjertecentret. I det andet studie afprøver vi tidlige versioner af app'en som bliver koblet til Pacemaker og ICD-ambulatoriet.

Hvis du har en Medtronic ICD, og gerne vil deltage, så skriv dine kontaktoplysninger her eller e-mail os på contact@scaut.dk.

scaut patient home

 

Har du lyst til at være med?