Kære deltager i SCAUT

I foråret undersøger vi tilfredshed med SCAUT app'en og eSundhed.

Dine svar bruges til videnskabelig forskning og til at forbedre SCAUT app'en.

Du modtager 2 spørgeskemaer

  • Tilfredshed handler om din tilfredshed med SCAUT app'en (ca. 5 min)
  • Digital sundhed handler om hvordan patienter med ICD og Reveal benytter sig af digitale redskaber og sundhedstilbud (ca. 15 min)

Alle resultater fra spørgeskemaet holdes fortroligt og anonymiseret. 

Vi takker på forhånd for din deltagelse. 

Med venlig hilsen
Tariq Andersen
Adjunkt på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
Tlf. 26149169