Afprøvning af app, som hjertetransplanterede kan bruge til at samarbejde med klinikken.

I september 2018 startede vi med at afprøve en version af app'en, som er lavet til hjertetransplanterede, der er i behandling på Rigshospitalets Hjertecenter.

Sigtet er at forbedre samarbejdet med klinikerne på ambulatoriet og dermed øge tilfredsheden omkring behandlingen. Det betyder fx, at man som patient kan forberede sig på sit næste møde i ambulatoriet, men også at man kan notere symptomoplevelser mm. som kan bruges til at forbedre behandlingen. 

For at kunne skabe en brugbar smartphone app, der styrker dialogen og kontakten med ambulatoriet, vi vil gerne tale med dig, der har fået lavet en hjertetransplantation.

I første omgang er det it-forskere fra Datalogisk Institut, der vil besøge dig i dit hjem eller møde dig i ambulatoriet. Det plejer at være både hyggeligt og lærerigt.

Download deltagerinformation tryk her

Download samtykkeerklæring tryk her

Send os en mail på contact@scaut.dk